suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Perhe - oppimateriaali

 • Tehtävän kuvaus: Tämä on osa laajempaa tehtävää hyvinvointivaltion tukimuodoista. Tehtävän muut osat koskevat eläkeläisiä, opiskelijoita ja työttömyyttä. Muut tehtävät löydät sivulta Hyvinvointivaltio ja yhteiskunnan tuki - oppimateriaali. Tämä tehtävä soveltuu esimerkiksi suuremmaksi arvioitavaksi tehtäväksi, jos siihen ottaa mukaan kaikki neljä osa-aluetta. Vaihtoehtoisesti jokainen osa toimii itsenäisenä tehtävänä esimerkiksi tunneilla tehtäviksi. Tehtävästä löytyy myös syventävä osio, missä oppilaan tulee etsiä tietoa esimerkiksi Kelan sivuilta. Syventävässä osiossa on vinkit hakusanoista tiedonhaun helpottamiseksi.
 • OPS sisältö- ja tavoitealueet: Tehtävä liittyy päättöarvioinnin kriteereihin T4, T5 ja T6. Tehtävän tarkoituksena on syventää oppilaan tietoa yhteiskunnasta (T4) ja omasta taloudesta sekä rahankäytöstä (T5). Tehtävän tavoitteena on myös ohjata oppilasta tarkastelemaan yhteiskunnallista toimintaa sekä eri yhteisöjä (T6), eli tässä tapauksissa lapsiperheiden näkökulmasta.
 • Aika-arvio tehtävän tekemiseen: noin 30-45 minuuttia

Hyvinvointivaltion tukimuodot, lapsiperheet

Tutustu Suomi.fin osioon Raskaus ja lapsen syntymä ja vastaa annettuihin kysymyksiin. 

Lapsen syntymä 

1. Miten nopeasti lapsen nimi ja äidinkieli tulee ilmoittaa?

2. Miten isyys tunnustetaan?

3. Kenestä tulee lapsen huoltaja? 

Äitiys- ja isyysvapaat 

4. Kuinka pitkä on äitiysvapaa?

5. Milloin äiti jää äitiysvapaalle?

6. Kuinka pitkä on vanhempainvapaa? 

 • A) 105 arkipäivää 
 • B) 158 arkipäivää 
 • C) 240 arkipäivää

7. Kuinka pitkä isyysvapaa on?

8. Kuinka monta päivää enintään isyysvapaasta voidaan pitää äidin kanssa yhtäaikaa? 

 • A) 7 arkipäivää 
 • B) 18 arkipäivää 
 • C) 54 arkipäivää

9. Mitkä seuraavista kuuluvat vanhempainpäivärahaan? Isyysraha/äitiysraha/vanhempainraha/lapsilisä/kotihoidontuki

10. Mihin saakka lapsilisää maksetaan?

 • A) Kunnes lapsi täyttää 15 
 • B) Kunnes lapsi täyttää 17 
 • C) Kunnes lapsi täyttää 18

Syventävä tehtävä:

11. Selvitä netin avulla mitä Kelan antama äitiyspakkaus sisältää (hakusanat: äitiyspakkaus). Anna sisällöstä vähintään kolme (3) esimerkkiä.

Syventävä osuus 

Etsi netistä Kelan opas lapsiperheille (hakusanat kela + lapsiperheet) ja vastaa tämän esitteen perusteella annettuihin kysymyksiin. 

12. Kuinka monta prosenttia työtuloista Kelan maksamat tuet lapsiperheille ovat (mm. äitysraha, isyysraha)?

 • A) noin 30 % tuloista 
 • B) noin 50% tuloista 
 • C) noin 70% tuloista

13. Kuinka paljon lapsilisä on ensimmäisestä lapsesta kuukaudessa? 

 • A) 94,88€ / kk
 • B) 104,84€ / kk
 • C) 1 33,79€ / kk

14. Kuinka suuri on hoitoraha yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta? 

 • A) 65,09€ / kk
 • B) 101,29€ / kk 
 • C) 338,34€ / kk

15.  Vanhemmat voivat jäädä vanhempainvapaalle. Mitä vaihtoehtoja vanhemmilla on toteuttaa vanhempainvapaat?