suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Nu hittar du sysselsättningstjänster enligt aktiveringsmodellen på Suomi.fi

Publicerad 28.3.2019

Från och med början av april kommer fler aktörer att kunna ordna verksamhet enligt aktiveringsmodellen. I fortsättningen kan du uppfylla aktivitetskravet genom att delta i sysselsättningsfrämjande träning som ordnas av TE-tjänsterna eller till exempel kommuner och organisationer.

På webbjänsten Suomi.fi finns mer information om hur du kan uppfylla aktivitetskravet och vem du ska anmäla din aktivitet till. På Suomi.fi hittar du dessutom enkelt de tjänster som uppfyller aktivitetskravet. 

Från och med början av april kan verksamhet som uppfyller aktivitetskravet ordnas av bland annat 

  • en kommun eller samkommun 
  • ett fackförbund eller en fackorganisation eller en stiftelse som grundats av dessa eller en annan förening
  • föreningen Työttömien Keskusjärjestö ry och dess medlemsföreningar 
  • en registrerad förening om får offentlig finansiering. 

Utbildning som arbetsgivaren ordnar som en del av omställningsskyddet uppfyller också aktivitetskravet för den som deltar.

Nu hittar du alla Arbets- och näringsbyråns erbjudna tjänster på Suomi.fi. Under våren framträder även andra organisatöres tjänster på webbtjänsten. 

Vad betyder aktiveringsmodellen?

Som arbetslös arbetssökande ska du uppfylla ett aktivitetskrav under en period på 65 utbetalningsdagar. Om du inte uppfyller aktivitetskravet, minskar förmånsbeloppet med 4,65 procent under följande period på 65 utbetalningsdagar.

Aktiveringsmodellen gäller inte dig, om du får sjukpension, partiellt rehabiliteringsstöd, handikappbidrag, olycksfalls- eller sjukpension. Din arbetslöshetsförmån riskerar heller inte minska, om din ansökan om sjukpension är under behandling eller om du är närståendevårdare eller familjevårdare.

Hur uppfyller jag aktivitetskravet och förhindrar att min arbetslöshetsförmån minskar?

Från och med den 1 april kan du uppfylla aktivitetskravet på följande sätt:

  • utföra avlönat arbete i 18 timmar
  • genom företagsverksamhet tjäna in sammanlagt minst 23 procent av den månadslön som krävs för företagarens arbetsvillkor
  • studier som bisyssla eller kortvariga studier
  • delta i TE-tjänsternas sysselsättningsfrämjande service eller verksamhet som stöder sysselsättning-en i fem dagar
  • delta i andra aktörers verksamhet som stöder sysselsättningen i fem dagar.

Läs mer på Suomi.fi.