suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Innehållet om personuppgifter och behandlingen av dem har kompletterats

Publicerad 22.3.2018

Det informerande innehållet om personuppgifter har förnyats i Suomi.fi-nättjänsten. Innehållet finns nu under namnet Personuppgifter och behandlingen av dem i samma sektioner som tidigare, dvs. Boende och byggande – Flyttning och befolkningsuppgifter samt Rättigheter och skyldigheter – Lagstiftning och rättssäkerhet.


Nytt är en kort beskrivning av befolkningsdatasystemet: vilka personuppgifter registreras i befolkningsdatasystemet och varifrån uppgifterna tas.


Om personbeteckningen och hur man får den i olika situationer samt ändringen av personbeteckningen berättas nu grundligare än tidigare. Även texter om behandlingen och utlämnade av personuppgifter samt förbud mot utlämning av uppgifter har kompletterats.


Informerande innehållet kompletteras med i Suomi.fi-servicedatalagret beskrivna tjänster, som anknytas till ämnet.


Innehållet finns fortfarande även på finska och engelska.