suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Informationen om val av vårdenhet finns i fortsättningen i webbtjänsten Suomi.fi

Publicerad 9.5.2019

Vårdenhetsval.fi-webbplatsens innehåll om val av hälsostation, sjukhus och andra hälsotjänster flyttar till webbtjänsten Suomi.fi. Webbplatsen Vårdenhetsval.fi fokuserar i fortsättningen på att ge vägledning i frågor kring hälso- och sjukvården i internationella situationer.

Klientens situation förtydligas när informationen flyttas. Webbtjänsten Suomi.fi erbjuder information och tjänster för olika livssituationer, som bland annat omfattar hälsa samt hälso- och sjukvård. Webbplatsen Vårdenhetsval.fi berättar om patientens rättigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, alltså i de situationer när en finländare behöver vård utomlands eller när en utlänning behöver vård i Finland.

Klienten har kunnat välja hälsostation och sjukhus sedan 2014

I Finland har klienterna kunnat välja hälsostation eller sjukhus redan sedan 2014. I Suomi.fi-webbtjänstens Val av vårdenhet-innehåll finns information om bland annat

  • val av hälsostation
  • val av sjukhus
  • val av läkare, sjukskötare eller annan yrkesperson som sköter om vården
  • val av andra tjänster inom hälsovården
  • användning av servicesedel i val av vårdenhet

I Suomi.fi finns även information om de tjänster som tillhandahålls av hälsostationer och sjukhus. 

Webbplatsen Vårdenhetsval.fi fokuserar på gränsöverskridande hälso- och sjukvård

På webbplatsen Vårdenhetsval.fi får användaren även fortsättningsvis vägledning i användningen av hälsotjänster utomlands och i Finland. På webbplatsen finns information om patientens rätt till vård utomlands och i Finland samt om vårdkostnader, ersättningarna för vårdkostnader och om hälso- och sjukvården i olika länder.