suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Gränssnittet för Suomi.fi-fullmakter har förnyats

Publicerad 11.6.2019

Det nya användargränssnittet för Suomi.fi-fullmakter har tagits i bruk tisdag 11 juni. 

  • Detta kräver inga åtgärder av kunderna. 
  • Man behöver inte göra några ändringar i de tidigare fullmak-terna på grund av uppdateringen. 

I samband med förnyelsen har flera egenskaper som kommit fram i användbarhetstester och kundre-sponser skapats. Genom förnyelsen blir det klarare att skapa och hantera fullmakter och massfunktionerna utvecklas. Dessutom tas det in egenskaper som särskilt stöder professionella användare. De nya egenskaperna tas i bruk stegvis.

Utöver det nya användargränssnittet genomförs en större teknologisk reform, som inte direkt syns åt användarna. 

Följande förbättringar ingår i den första versionen: 

  • Utveckling av användargränssnittet, bl.a. sidnavigering, knappar
  • Enklare att behandla flera personer 
  • Behandling av flera företag 
  • Företagssök riktar sig mot organisationer, parallell- och bifirmor
  • Möjligt att radera en parts alla fullmakter på en gång
  • Möjlighet att lista enligt fullmaktstyp i partnervyn 
  • Möjlighet att snabbare flytta sig till partens alla fullmaktsvyer
  • Allokering av fullmaktens specifikation till en befullmäktigad 

Fler nya funktioner tas i bruk i nästa version. 

Bekanta dig med anvisningarna

Mer information om förnyelsen: Användargränssnittet för tjänsten Fullmakter förnyas under våren – användbarhetsförbättringar och massfunktioner utlovas (vrk.fi)