suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att ersätta Katso-rollerna med fullmaktsärenden för Suomi.fi-fullmakter

Publicerad 13.7.2020

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande i Suomi.fi-fullmakter öppnades i juni. Tjänsten gör det möjligt att ge elektroniska fullmakter och uträtta ärenden åt instanser som inte kan göra elektroniska fullmakter på egen hand i Suomi.fi-fullmakter.

I sammanslutningar som behöver tjänster för befullmäktigande av tjänstemän är det ofta fråga om att ersätta Katso-rollerna med fullmaktsärenden för Suomi.fi-fullmakter. En förteckning över de centrala Katso-rollerna och motsvarande fullmaktsärenden har sammanställts:

Katso behörigheter och motsvarande fullmaktsärenden (dvv.fi, Excel)Öppnas i ett nytt fönster.

Varje e-tjänst ger sina kunder och slutanvändare anvisningar om övergången till Suomi.fi-tjänsten samt om de tjänstespecifika ändringarna och tidtabellerna. Länkar till respektive myndighets anvisningar finns på Katso-tjänstens startsidaÖppnas i ett nytt fönster. under punkten ”Användningen av Katso-tjänsten upphör”.

Varje Katso-roll ska bytas ut mot Suomi.fi-fullmakter för att man ska kunna fortsätta använda olika e-tjänster efter att Katso har lagts ner. Det är också viktigt att märka att det kan komma fler fullmaktsärenden och att användningen och behovet av fullmaktsärenden alltid fastställs av den myndighet som ansvarar för e-tjänsten.

Kunden ansöker om fullmakt för tjänstemannen på adressen suomi.fi/fullmakter/fullmaktsansokan.  

Mer information

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Kundtjänst för organisationskunder, tfn 0295 53 5115, organisaatiopalvelut[at]dvv.fi