suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Användningen av Katso-tjänsten upphör – användarna ska övergå till Suomi.fi-tjänsten

Publicerad 23.11.2020

Katso-tjänsten tas ur bruk. Katso-tjänsten ersätts av Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter. Nu är det dags att börja använda Suomi.fi-fullmakter för att kommunikationen med FPA, Skatteförvaltningen, Inkomstregistret och andra myndigheter fungerar även efter att Katso-tjänsten har lagts ned.

Efter årsskiftet är det inte längre möjligt att identifiera sig med Katso-koden och rollerna och fullmakterna i Katso-tjänsten är inte längre i kraft. De fullmakter som nu finns i Katso överförs inte, utan de ska skapas på nytt i Suomi.fi-fullmakter.

I fortsättningen loggar man in i e-tjänsterna med personliga identifieringsverktyg som nätbankskoder, mobilcertifikat, identitetskort som utfärdats av polisen eller aktivkort som utfärdats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Den som använder Suomi.fi-fullmakter behöver inga separata koder.

Personer som har rätt att företräda utländska företag bör ersätta Katso-identifieringen med tillämpningen Finnish AuthenticatorÖppnas i ett nytt fönster.

Företagen kan ta i bruk Suomi.fi-fullmakter på egen hand

Privatpersoner samt företag och sammanslutningar vars namnteckningsrätt kan utredas i handelsregistret och föreningsregistret kan ta Suomi.fi-fullmakter i bruk på egen hand genast.

Suomi.fi-fullmakter kan tas i bruk på adressen suomi.fi/fullmakter.

Andra sammanslutningar kan utnyttja tjänsten för befullmäktigande av tjänstemän 

Tjänsten för befullmäktigande av tjänstemän gör det möjligt att ge elektroniska fullmakter och uträtta ärenden på någon annans vägnar för de aktörer vars representationsrättigheter inte finns i företags- eller föreningsregistren.

Organisationer som behöver denna tjänst är till exempel näringssammanslutningar, läroanstalter, församlingar, offentliga organisationer och utländska företag. 

Registreringen av en fullmakt kan inledas genom att skicka en fullmaktsansökan jämte bilagor till tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.

På ansökan registreras antingen fullmaktsrätten eller representantens fullmaktsrätt för den som har rätt att företräda organisationen eller för en av denne befullmäktigad person.

  • En person som fått fullmaktsrätt kan bevilja fullmakter på egen hand i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.
  • En person som har fått representantens fullmaktsrätt kan i tjänsten Suomi.fi-fullmakter på egen hand ge ett företag eller en sammanslutning fullmakt att representera andra personer och be andra företag, sammanslutningar eller personer om fullmakt att uträtta fullmaktsgivarens ärenden.

Länkar:

Katso-tjänstens webbplats  Öppnas i ett nytt fönster.

Katso-tjänsten ersätts i FPA:s tjänster 

Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt för att sköta skatteärenden Öppnas i ett nytt fönster.

Katso ersätts i inkomstregistretÖppnas i ett nytt fönster.