suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tjänster för familjer

Kommunerna ansvarar för familjetjänsterna, till exempel mödravårdscentraler, barnrådgivningsbyråer, familjerådgivningsbyråer, rådgivningsbyråer för uppfostringsfrågor, hemservice, familjearbete och barnskyddet. Kommunen ansvarar också för småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Kommunens familjetjänster övervakas av regionförvaltningsverket. Den högsta instansen som sköter familjetjänsterna är social- och hälsovårdsministeriet.