suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Socialservice

Ansvaret för att ordna socialservice ligger hos kommunerna. Servicen övervakas av regionalförvaltningsverken samt av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den allmänna styrningen. Institutet för hälsa och välfärd THL producerar forskningsdata i branschen.