suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hälsovård, sjukvård och näring

Kommunerna ansvarar för den allmänna hälso- och sjukvården, till exempel hälsoundersökningar, rådgivning, vård, munhälsovård, rehabilitering samt mentalvårds- och missbrukartjänster. Tjänster tillhandahålls också av företag, självständiga yrkesutövare och organisationer. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för hälso- och sjukvårdens styrning. Övervakningen sköts av regionförvaltningsverken och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira.