suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lagberedning

Riksdagen stiftar lagarna som reglerar det finländska samhället. Riksdagen får största delen av lagmotionerna i form av regeringspropositioner. Lagarna bereds vid de ministerier som ansvarar för ärendet. Som en del av varje lagberedningsprocess begär lagberedaren utlåtanden av medborgare och viktiga intressentgrupper. Justitieministeriets uppgift är att utveckla statsrådets lagberedning.