suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lagärenden

Domstolarna har domsrätt. Förvaltningsdomstolarna behandlar myndighetsbeslut som överklagats. Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen. Specialdomstolar är marknadsdomstolen, arbetsdomstolen, försäkringsdomstolen och riksrätten.