suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Demokrati

I Finland tillämpas representativ demokrati, vilket innebär att medborgarna väljer beslutsfattare bland sig genom val. Valen anordnas i första hand av justitieministeriet. Kommunerna har ett brett ansvar när det gäller att genomföra val. Justitieministeriet främjar medborgarnas medbestämmanderätter och språkliga rättigheter och följer hur de förverkligas. 

Dokument som myndigheten besitter är offentliga om deras offentlighet inte separat har begränsats genom lag.