suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Upphandlingar och anbudsföfarande

Upphandlingar av varor och tjänster som görs med offentliga medel regleras genom upphandlingslagen. Offentliga upphandlingar ska i regel konkurrensutsättas, men under vissa förutsättningar kan upphandlingar också göras utan konkurrensutsättning. Konkurrens- och konsumentverket övervakar offentliga upphandlingar och har särskild befogenhet att också övervaka upphandlingar som inte konkurrensutsatts.