suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Privatekonomi och finansiering

Skatteförvaltningen är en viktig myndighet när det gäller privatpersoners och företags ekonomi. Bankerna förmedlar och finansierar betalningar. Finansmarknaden övervakas av Finansinspektionen som övervakar bankernas och förmögenhetsförvaltarnas samt försäkringsförmedlarnas verksamhet. Konkurrens- och konsumentverket övervakar och främjar konsumenternas rättigheter.