suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kommunikation

Rundradion är ett riksomfattande kommunikationsbolag som verkar under riksdagen. Bolaget producerar masskommunikation med offentliga medel i tv, radio och internet. Kommunikationsministeriet bereder lagstiftning som gäller kommunikation. Transport- och kommunikationsverket säkerställer att kommunikationsförbindelserna fungerar, är säkra och mångsidiga. Mediebranschens eget organ för självreglering, Opinionsnämnden för massmedier, övervakar att den journalistiska etiken förverkligas i medierna.