suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Trafik

Trafikledsverket ansvarar för vägar, järnvägar och vattenleder. Polisen övervakar trafiken och att trafikreglerna följs. Statens järnvägstrafikbolag VR Group sköter tågtrafiken. Busstrafiken sköts av privata trafikidkare och trafikkoncerner i enskilda ekonomiska regioner. Taxitillståndsförvaltningen har centraliserats till fyra NTM-centraler. Statens flygtrafikbolag Finavia ansvarar för flygfälten och flygtrafiksäkerheten.