suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Miljö

Miljöpolitiken verkställs av miljöministeriet. Finlands miljöcentral SYKE undersöker fenomen i anslutning till förändringar i miljön och utvecklar lösningar. NTM-centralerna sköter miljöärenden i sina respektive områden. Regionförvaltningsverken behandlar och löser tillståndsfrågor enligt miljöskyddslagen och vattenlagen. Kommunerna ansvarar för miljöskyddet och övervakningen på lokal nivå.