suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Turism

Arbets- och näringsministeriet utvecklar turistbranschen tillsammans med övriga ministerier och aktörer. Utrikesministeriet informerar utlandsresenärer om sådant som påverkar säkerheten i olika länder eller deras områden och om förändringar i fråga om säkerheten. Meddelanden publiceras om länder där Finland har en beskickning eller om vilka beskickningarna på annat sätt kan skaffa pålitlig information.