suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Motion och friluftsliv

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för att utveckla idrottspolitiken och lagberedningen. Med idrottspolitiken främjas medborgarnas hälsa, kondition och allmänna välbefinnande. Dessutom stöds barns och ungas utveckling och äldre personers handlingsförmåga. Kommunerna ansvarar för idrottsanläggningarna och deras utbud i sitt område. Statens idrottsråd bedömer konsekvenserna av statsförvaltningens åtgärder, kommer med förslag på hur idrotten kan utvecklas och ger utlåtanden om hur idrottsanslagen används i branschen.