suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kultur

Kulturproduktionen och användningen av kulturtjänster stöds med offentliga medel. Staten beviljar understöd för kulturprojekt och ger stipendier till konstnärer. Staten och kommunerna har konstinstitutioner och museer. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för lagstiftning, förvaltning, finansiering, strategisk styrning och förutsättningarna för utveckling i anslutning till kultur.