suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kartor och geodata

Geodata produceras av Lantmäteriverket. Terrängdatabasen innehåller byggnader, trafiknät, vattendrag, jordtäcket, ortnamnsbeståndet och andra grundläggande geodata. Suomi.fi-kartat är en kart- och geodataapplikation som Lantmäteriverket erbjuder den offentliga förvaltningen avgiftsfritt. Med hjälp av det kan kundorganisationerna skapa karttjänster till sina egna interna och externa webbplatser. 

Trafikledsverket upprätthåller vägkartor, en trafikmängdskarta och en karta som visar låga underfarter och viktbegränsningar på broar. Transport- och kommunikationsverket Traficom ansvarar för sjökort, medan Air Navigation Services Finland ansvarar för flygkartor.