suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Invandring och utvandring

För inresa och vistelse i Finland kan det behövas olika slags tillstånd beroende på vilket land personen kommer från och varför. Asylsökande och flyktingar hör till inrikesministeriets ansvarsområde. Uppehållstillstånd beviljas av Migrationsverket. Invandrarnas integration förvaltas av arbets- och näringsministeriet, NTM-centralerna och kommunerna.