suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Fastighetsförvaltning

Finansministeriet ansvarar för besittningen och förvaltningen av statens fastighetsförmögenhet. Lantmäteriverket upprätthåller ett riksomfattande fastighetsdatasystem som innehåller uppgifter om fastighetsaffärer och byggnader. Kommunerna ansvarar för sin egen fastighetsförvaltning.