suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Boende

Miljöministeriet ansvarar för frågor som gäller boende. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) beviljar understöd, bidrag och borgen för boende och byggande. Statistikcentralen samlar statistik om boende. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprätthåller ett befolkningsdatasystem med basuppgifter om byggnader, byggprojekt och lägenheter samt fastigheter och lokaler.