suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Näringar

Arbets- och näringsministeriet främjar och reglerar företagsverksamheten och näringslivet. NTM-centralerna samarbetar med kommunerna i frågor som gäller näringslivet. Offentliga företagstjänster är informations- och rådgivnings-, utbildnings-, konsult- och finansieringstjänster samt tjänster som gäller nätverksbyggande. Företagen kan dessutom utnyttja tjänster för personalutveckling och rekrytering samt forsknings-, produktutvecklings- och exporttjänster.