suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbetsgivares tjänster

Arbetsgivarna kan utnyttja TE-byråernas tjänster vid rekrytering av personal och till exempel för att planera vilken utbildning arbetstagarna behöver. I frågor som gäller arbetshälsa, arbetsförmåga och rehabilitering betjänas arbetsgivarna av arbetspensionsbolagen och FPA. NTM-centralerna och innovationsfinansieringsverket Tekes stöder utvecklingen av företagsverksamheten.