suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbete och arbetslöshet

Arbets- och näringsministeriet styr arbetskraftspolitiken, bereder arbetslagstiftningen, utvecklar arbetslivet, främjar sysselsättningen och ansvarar för tjänster i anslutning till arbetslöshet. NTM-centralerna och kommunerna utvecklar arbetslivets förutsättningar i sina egna områden. TE-byråerna tillhandahåller tjänster för arbetslösa och förvärvsarbetande som söker arbete samt arbetsgivare.