suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Personal- och löneadministration

Statens och kommunernas tjänstemän och anställda ska väljas på de grunder och med de förfaringssätt som regleras i lag. Behörighetskraven för en tjänst, till exempel vilken utbildning som krävs, har ofta reglerats i lag. Anställningen av en tjänsteinnehavare eller arbetstagare måste vara öppen och grunda sig på en genomskinlig jämförelse av sökandenas kvalifikationer. Den mest kompetenta sökanden ska väljas till uppgiften.