suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kompetensutveckling

Kompetensen hos anställda i den offentliga förvaltningen utvecklas i alla skeden av arbetskarriären utifrån de krav som arbetsuppgifterna ställer. Utbildning för personalen kan ordnas av arbetsgivaren eller så kan en person som är i tjänsteförhållande eller som utför en arbetsuppgift utbilda sig på eget initiativ. För utbildning kan man ansöka om utbildningsledighet med eller utan lön eller komma överens med arbetsgivaren om arbetstidsarrangemangen.