suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anställningsförhållandeärenden

Arbetet regleras av lag, kollektivavtal och avtal som ingåtts på arbetsplatserna. Lagen innehåller bestämmelser bland annat om arbetstid och arbetarskydd på allmän nivå. Arbets- och tjänstekollektivavtalen innehåller mer detaljerade bestämmelser. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsförhållandena är sunda och säkra. Regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskydd ger råd och övervakar arbetarskyddet.