suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Kuntoutus

Kuntoutusmuodot ja kuntoutuspalveluiden tuottajat, viittomakielinen video

Viittomakielinen video

Jos työkykysi on sairauden, vian tai vamman takia alentunut, voit päästä kuntoutukseen. Kuntoutuksen tarkoitus on ehkäistä työkyvyttömyyttä ja auttaa sinut jälleen työkuntoon. Kuntoutusmahdollisuus on tarjolla sekä työelämässä oleville että niille, jotka haluavat työhön ensimmäistä kertaa tai pidemmän poissaolon jälkeen. Kuntoutus perustuu lakiin.

Kuntoutusmuotoja on monia: ammatillinen kuntoutus voi olla esimerkiksi työkokeilua, uusiin tehtäviin valmentautumista tai lisä- ja uudelleenkoulutusta. Sen tueksi voidaan tarjota lääkinnällistä kuntoutusta. 

Jos sairaus tai vamma rajoittaa toimintakykyäsi ja vaikeuttaa arjen sujumista, sinulla voi olla oikeus päästä moniammatilliseen yksilökuntoutukseen kuntoutuslaitoksessa.

Sosiaalisessa kuntoutuksessa kuntoutujaa valmennetaan suoriutumaan arkipäivän toiminnoista. Hän osallistuu yhteiseen ryhmätyöskentelyyn ja saa tukea vuorovaikutustaitojensa parantamisessa. Nuorille aikuisille on tarjolla omaa sosiaalista kuntoutusta esimerkiksi työpajoissa.

Kuntoutuskursseilla kohennetaan fyysistä ja psyykkistä työkykyä. Kuntoutuspsykoterapia auttaa työkyvyn palauttamisessa mielenterveyden häiriön jälkeen.

Kuntoutukseksi luetaan myös kuntouttava työtoiminta, jota hyvinvointialueet järjestävät yhteistyössä TE-toimistojen kanssa. Se on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille ja vajaakuntoisille työnhakijoille.

Jos toimit nyt tai ennen sairauslomaasi työntekijänä tai yrittäjänä, kuntoutuksestasi vastaa ensisijaisesti työeläkelaitoksesi yhteistyössä Kelan kanssa. Jos et ole työelämässä eikä sinulla ole oikeutta työeläkekuntoutukseen, kuntoutuksestasi vastaa Kela.

Jos sinulle on sattunut työtapaturma, olet sairastunut ammattitautiin tai joutunut liikenneonnettomuuteen, kuntoutuksestasi ovat vastuussa tapaturma- ja liikennevakuutusyhtiöt.

Kuntoutuspalveluja tuottavat julkisten toimijoiden ohella yksityiset palveluntuottajat. Tällaisia ovat muun muassa kuntoutuslaitokset, vammaisjärjestöt, oppilaitokset, kuntoutukseen erikoistuneet yritykset ja yksityiset terapeutit. Julkisina kuntoutuksen toimijoita ovat muun muassa sosiaali- ja terveyskeskukset, sairaalat, työterveyshuolto ja vammaisjärjestöt.