suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Eläkkeelle siirtyminen

Eläkkeet ennen eläkeikää, viittomakielinen video

Viittomakielinen video

Jos työkykysi on heikentynyt tai haluat vähentää työntekoa ennen eläkeikää, tarjolla on erilaisia vaihtoehtoja.

Jos olet kerryttänyt itsellesi työeläkettä, voit jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle. Sen rinnalla voit joko työskennellä tai olla työskentelemättä. 1963 tai aiemmin syntyneet voivat ottaa vanhuuseläkkeensä osittaisena täytettyään 61 vuotta. 1964 ja sen jälkeen syntyneillä ikäraja on hieman korkeampi. Eläkkeen varhennus ja osa-aikainen työnteko pienentävät eläkettäsi kokonaisuutena.

Työkyvyn heikkenemiseen kuntoutusta tai työkyvyttömyyseläke

Jos työkykysi on alentunut ennen vanhuuseläkeikää sairauden tai vamman takia, tartu asiaan ajoissa ja hakeudu kuntoutukseen. Kuntoutus on ensisijainen vaihtoehto, kun työkyvyssä on ongelmia.

Saatat olla oikeutettu myös täyteen tai osittaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen joko toistaiseksi tai määräajaksi. Sinua hoitavat lääkärit ja työeläkelaitoksesi tai Kela selvittävät kuitenkin aina ensin mahdollisuutesi kuntoutua. Määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä nimitetään kuntoutustueksi.

Voit palata työkyvyttömyyseläkkeeltä työelämään heti, kun terveytesi sen sallii. Töihinpaluu ei poista oikeuttasi jäädä tarvittaessa uudestaan työkyvyttömyyseläkkeelle.

Jos työkyvyttömyytesi johtuu työtapaturmasta tai ammattitaudista, olet oikeutettu tapaturmaeläkkeeseen. Mahdolliset muut eläkkeesi eivät pienennä tapaturmaeläkettä, mutta tapaturmaeläke vähentää työ- ja kansaneläkettäsi.

Raskaan työuran jälkeen aiemmin eläkkeelle

Jos olet syntynyt vuonna 1955 tai myöhemmin ja työskennellyt vähintään 38 vuotta päätoimisesti työssä, joka aiheuttaa rasittuneisuutta ja kuluneisuutta ja työkykysi on heikentynyt, sinulla voi olla oikeus työuraeläkkeeseen.

Vaadittuun 38 vuoden työskentelyaikaan voi sisältyä perhevapaita yhteensä enintään kolme vuotta, ja siihen luetaan myös lyhyitä sairaus-, lomautus- tai työttömyysjaksoja.     

Huoltajan kuolema oikeuttaa perhe-eläkkeeseen

Perheenhuoltajan eli puolison ja/tai vanhemman asemassa olleen aikuisen kuoltua tämän aviopuoliso ja alaikäiset lapset voivat saada perhe-eläkettä eli lesken tai lapsen eläkettä. Leskeneläkettä voi joissakin tapauksissa saada myös entinen puoliso. Lapsen eläke kuuluu sekä biologisille että adoptoiduille lapsille.