suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Eläkkeelle siirtyminen

Vanhuuseläke, viittomakielinen video

Viittomakielinen video

Jos olet osallistunut työelämään, vanhuuseläkkeesi on työeläke, jonka olet itse kerryttänyt työvuosinasi työsuhteissa tai yrittäjänä. Mikäli työeläkkeesi jää pieneksi, saat sen täydennykseksi kansaneläkettä. Jos et ole tehnyt ansiotyötä, vanhuuseläkkeesi on kansaneläke. Sitä voi täydentää takuueläkkeeksi kutsuttu lisä.

Eläkkeelle joustavasti

Jos olet syntynyt ennen vuotta 1955, voit jäädä vanhuuseläkkeelle 63 vuoden iästä alkaen. Eläkeikää nostetaan kolme kuukautta vuodessa, kunnes saavutetaan 65 vuoden eläkeikä. Vuonna 1962–1964 syntyneiden ja tätä nuorempien vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta. Jos olet kunnan, valtion, kirkon tai Kelan palveluksessa, eläkeikäsi saattaa poiketa yllä mainituista.

Jos olet syntynyt vuonna 1963 tai aiemmin ja olet kerryttänyt itsellesi työeläkettä, voit jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle 61 vuotta täytettyäsi. Vuonna 1964 syntyneillä osittaisen vanhuuseläkkeen ikäraja on 62 vuotta.

Vanhuuseläkkeen suuruus

Työeläkkeenä maksettavan vanhuuseläkkeen suuruus vaihtelee sen mukaan, millaisen työuran olet tehnyt ja kuinka suureksi eläkekertymäsi on kasvanut. Kertymää kasvattavat ennen kaikkea ansiot ja työuran pituus mutta myös tietyt palkattomat jaksot, kuten vanhempainvapaat sekä sairaus- ja työttömyyspäivärahajaksot.

Voit tarkistaa oman työeläkeotteesi työeläkelaitoksesi verkkopalvelussa ja tehdä arvion eläkkeestäsi laskureilla. Voit milloin tahansa pyytää omalta työeläkelaitokseltasi alustavan arvion eläkkeestäsi ja esimerkiksi siitä, miten eläkkeellejäämisikäsi vaikuttaa eläkkeen suuruuteen.

Työeläkkeen maksaa työeläkelaitos. Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen maksaa Kela. Kansaneläke on yksin asuvalle hieman suurempi kuin avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevalle.