suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Ikääntyneiden palvelut

Tukea kotipalvelujen maksuihin, viittomakielinen video

Viittomakielinen video

Kunnan tarjoamat kotiin tuotavat palvelut ja yksityisten yritysten hoito- ja hoivapalvelut ovat maksullisia. Kannattaa tarkistaa oletko oikeutettu taloudellisiin tukiin.

Sinulla voi olla oikeus Kelan myöntämään eläkettä saavan hoitotukeen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • olet kokopäiväisesti eläkkeellä
  • sinulla on lääkärin toteama vamma tai sairaus
  • sinulla on jo vähintään vuoden ajan ollut vaikeuksia selviytyä arjen askareista vamman tai sairauden vuoksi
  • tarvitset vamman tai sairauden takia apua, ohjausta tai valvontaa.

Tulosi ja varallisuutesi eivät yleensä vaikuta eläkettä saavan hoitotukeen, jos tuen ehdot kohdallasi täyttyvät.

Jos toimintakykysi on alentunut esimerkiksi iän tai sairauden takia, voit yleensä ostaa kodinhoitopalveluja arvonlisäverottomina. Voit myös saada ostamistasi palveluista kotitalousvähennystä.

Voit olla oikeutettu myös toimeentulotukeen, mikäli tulosi eivät riitä välttämättömiin menoihin. Välttämättömiksi menoiksi voidaan lukea ne kotipalvelut, jotka sinulle laaditun palvelusuunnitelman mukaan ovat tarpeen.

Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan tai kuntayhtymän kuuluu järjestää asukkailleen. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tai kuntayhtymän itse tuottamalle palvelulle. Voit kysyä palveluseteliä kunnastasi.