suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Ikääntyneiden palvelut

Tukea kotipalvelujen maksuihin, viittomakielinen video

Viittomakielinen video

Kunnan tarjoamat kotiin tuotavat palvelut ja yksityisten yritysten hoito- ja hoivapalvelut ovat maksullisia. Kannattaa tarkistaa oletko oikeutettu taloudellisiin tukiin.

Jos sinulla on diagnosoitu sairaus tai vamma ja tarvitset apua kotielämään, kuten ruuanlaittoon ja syömiseen, liikkumiseen, lääkkeiden ottamiseen, peseytymiseen tai asioiden muistamiseen, voit olla oikeutettu eläkettä saavan hoitotukeen. Sen myöntää Kela. Tulosi ja varallisuutesi eivät vaikuta eläkettä saavan hoitotukeen, jos tuen ehdot kohdallasi täyttyvät.

Maksuista voi saada alennusta tai vapautuksen tulojen vähäisyyden takia. Voit olla oikeutettu myös toimeentulotukeen, mikäli tulosi eivät riitä välttämättömiin menoihin. Välttämättömiksi menoiksi voidaan lukea ne kotipalvelut, jotka sinulle laaditun palvelusuunnitelman mukaan ovat tarpeen.

Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan tai kuntayhtymän kuuluu järjestää asukkailleen. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tai kuntayhtymän itse tuottamalle palvelulle. Voit kysyä palveluseteliä kunnastasi.