suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Läheisen kuolema

Varallisuuden ositus puolison kuoltua, viittomakielinen video

Viittomakielinen video

Kun avioliitto päättyy toisen puolison kuolemaan, eloon jääneelle puolisolle kuuluu avio-oikeuden perusteella puolet pariskunnan yhteenlasketusta varallisuudesta.

Avio-oikeus ei päde, jos aviopuolisot ovat tehneet avioehtosopimuksen ja siinä nimenomaan sopineet toisin.

Avio-oikeutta voivat myös rajoittaa testamentit tai lahjakirjat. Jos vainaja on perinyt tai saanut lahjana omaisuutta, josta sen antaja on rajannut puolison pois, eloon jääneen puolison avio-oikeus ei ulotu siihen.

Avio-oikeus toteutetaan ositukseksi kutsutulla oikeustoimella.