suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Läheisen kuolema

Testamentin toimeenpano, viittomakielinen video

Viittomakielinen video

Jos vainajalta jäi rintaperillisiä, muu taho voi periä vainajan omaisuutta ainoastaan testamentin edunsaajana. Testamentti on oikeusasiakirja, jolla perittävä voi määrätä omaisuutensa siirrosta muille kuin laissa määritellyille perillisilleen.