suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Läheisen kuolema

Näin järjestät perunkirjoituksen, viittomakielinen video

Viittomakielinen video

Jos edesmenneellä läheiselläsi oli Suomessa kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka, hänen omaisuudestaan on järjestettävä perunkirjoitus kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksessa selvitetään kuolinpesän varat ja velat sekä perilliset ja testamentinsaajat perinnönjakoa ja perintöverotusta varten. Nämä tiedot merkitään perukirjaan.

Perukirja tulee toimittaa verottajalle kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta perintöverotusta varten.