suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Personuppgifter

Personuppgifterna är ett sammandrag av viktiga person- och adressuppgifter som registrerats om dig i befolkningsdatasystemet. Närmare uppgifter visas i tjänsten Kontroll av egna uppgifter.

Stäng
Exempel på innehåll:
 • Nuvarande efternamn: Haapakoski
 • Nuvarande förnamn: Aliisa Piia Etel
 • Personbeteckning: 230796-998E
 • Medborgarskap: Finland
 • Civilstånd: Ogift
 • Modersmål: finska
 • Födelsehemkommun:Laitila
 • Födelseland: Finland
 • Hemkommun: Helsingfors
 • Kommun vid årsskiftet: Laitila
 • Hemortsbeteckning för den stadigvarande hemorten: 90000000461M136
 • Stadigvarande näradress: Sammattivägen 6 M 136
 • Postnummer: 00550
 • Postanstalt: HELSINGFORS
 • Datum när det stadigvarande boendet började: 19960921
 • E-postadress: aliisa.haapakoski@vrk.fi
 • Registermyndighet: Magistraten i Helsingfors
 • Nuvarande trossamfund: 000626
 • Uppgifterna hämtades: 18.08.2015 12:47

Tjänsten Kontroll av egna uppgifter

Med hjälp av tjänsten Kontroll av egna uppgifter kan du kontrollera vilka uppgifter som registrerats om dig i befolkningsdatasystemet. I tjänsten kan du också själv anmäla eller förändra dina uppgifter t.ex. e-postadress och yrke.

Flyttanmälan till posten och magistraten

Med flyttanmälan anmäler du din adress till magistraten. Flyttanmälan till magistraten.

Gör så här om du upptäcker fel

Om du upptäcker fel i uppgifterna om dig, kontakta den lokala registeransvariga dvs. magistraten för din hemkommun.