suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Uppgifter om min skogsfastighet

I skogsfastighetsuppgifterna ser du ett sammandrag över din information som sparats i skogsdatasystemet. Du ser bland annat skogsarealen, uppgifter om beståndet, naturobjekt och föreslagna åtgärder för de kommande fyra åren.

Stäng
Exempel på innehåll:

Egna fastighetsuppgifter

Tatu Tutustuja

Skogsareal: 34,3 ha
Trädbestånd: totalvolym: 5 360 m³
medelvolym: 156 m³/ha
Föreslagna åtgärder under de följande 4 åren: Skötselförslag: 0,9 ha
Avverkningsmöjligheter: 4,6 ha 382 m³
Naturobjekt: Skogslagsobjekt: 3 st.
Miljöstödsobjekt: 6 st.
Andra lagstadgade naturobjekt: 0 st.
Andra naturobjekt: 3 st.
Skogsfastigheter:

576-415-2-76-0000 Hietakolu 34,3 ha


Tjänster i samband med informationskällan

Information om den egna skogen - MinSkog.fi

Skogsbrukets stöd

Anmälan om användning av skog

Experttjänster i skogsbranschen

Instructioner/Kontaktinformation vid feltillstånd

Här syns endast fastigheter för vilka det finns en giltig lagfart. Om en fastighet som du äger saknas, kontakta Lantmäteriverkets kundservice. I skogsfrågor ger Skogscentralens kundtjänst råd.

Länk vid feltillstånd

https://asiointi.minskog.fi/group/metsanomistaja_private/anna-palautetta

Dataskyddsbeskrivning

https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/dataskyddsbeskrivning-system_for_skoglig_information.pdf