suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Högskolestuderandes utkomst på sommaren

Studeranden finansierar sin sommar med arbete eller studiestöd. Om dessa alternativ inte är möjliga kan studeranden ansöka om utkomststöd.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 14.5.2021