suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Studerandes hälsovård och inkomst

Om du studerar vid ett universitet eller yrkeshögskola kan du använda Studerandehälsovårdens (SHVS) tjänsterna. Studiestödet tryggar utkomsten.

Om du arbetar under studierna, beakta årsinkomstgränserna som tillämpas på studiestödet. 

Se innehåll relaterat till ämnet:

Högskolestuderandens utkomst

Som studerande kan du få studiestöd och vid behov bostadsbidrag, utkomststöd och sjukdagpenning. Du kan dessutom arbeta vid sidan av studierna.

Hälsovård för högskolestuderande

Både universitetsstuderande och yrkeshögskolestuderande får hälsovårdstjänster vid Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS.

Högskolestuderandes utkomst på sommaren

Studeranden finansierar sin sommar med arbete eller studiestöd. Om dessa alternativ inte är möjliga kan studeranden ansöka om utkomststöd.