suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Studerandes hälsovård och inkomst

Om du studerar på universitet kan du få hälsovårdstjänster hos Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS). Om du studerar på en yrkeshögskola kan du få hälsovårdstjänster på hälsovårdscentralen.

Om du arbetar under studierna, beakta årsinkomstgränserna som tillämpas på studiestödet. 

Se innehåll relaterat till ämnet:

Högskolestuderandens utkomst

Som studerande kan du få studiestöd och vid behov bostadsbidrag, utkomststöd och sjukdagpenning. Du kan dessutom arbeta vid sidan av studierna.

Hälsovård för högskolestuderande

Högskolestuderande kan få hälsovårdstjänster på hälsovårdscentralen på sin studieort och i sin hemkommun samt hos Studenternas hälsovårdsstiftelse.

Högskolestuderandes utkomst på sommaren

Studeranden finansierar sin sommar med arbete eller studiestöd. Om dessa alternativ inte är möjliga kan studeranden ansöka om utkomststöd.