suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ekonomiskt och socialt stöd till studerande med familj

Under föräldraledigheten kan du studera eller ha en bisyssla utan att det inverkar på moderskaps- eller faderskapspenningen. Studerande med familj får familjeförmåner från FPA. Faderskapsförmånerna gäller även den andra föräldern som fastställts som mamma i ett kvinnligt par. Heltidsstuderande får försörjarförhöjning på sitt studiestöd. Barnfamiljer kan få högre bostadsstöd. Med hemvårdsstöd kan även far- och morföräldrar eller andra närstående sköta om barnet.  

Om studierna saktas av eller förhindras helt på grund av familjen är det skäl att sluta lyfta studiestöd. Läroanstalterna stöder föräldrars studier genom att vara flexibla på olika sätt. Det finns många typer av rådgivning och annat stöd för barnfamiljer.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Studier under moderskaps- eller föräldraledighet

Under föräldraledigheten kan du antingen avbryta dina studier eller fortsätta studera. Du kan också ändra på sättet studierna genomförs på.

Ekonomiskt stöd till studerande med familj

Studerande med familj har rätt till understöd för barnfamiljer och studiestöd.

Barnskötsel och ork i studerandefamiljer

Som studerande får du många slags stöd för att kunna kombinera studier och familj och för din egen ork.