suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Utkomst och socialt stöd för studerande

Du kan ansöka om studiestöd från FPA för studier efter grundskolan. Studiestödet består av studiepenning och statsborgen för studielån. Dessutom har studerande rätt till allmänt bostadsbidrag. Dina inkomster påverkar hur många månader per år du kan lyfta studiestöd.

Studerandes hälsovård och inkomst

Om du studerar vid ett universitet eller yrkeshögskola kan du använda Studerandehälsovårdens (SHVS) tjänsterna. Studiestödet tryggar utkomsten.

Ekonomiskt och socialt stöd till studerande med familj

Studerande som får barn kan fortsätta studierna eller avbryta dem tillfälligt. Studiestödet höjs. Kommunen och organisationer erbjuder hjälp.