suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Sabbatsår eller arbetslivet efter grundskolan

Läroplikten upphör samma år som du fyller 16 år och får grundskolans avgångsbetyg efter nionde klass. Man måste inte söka utbildningar efter grundskolan, men studier rekommenderas. Du kan även söka jobb och studera till en examen vid sidan av jobbet. Det är endast möjligt att få ekonomiskt stöd för studier och aktivt arbetssökande.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
I samarbete med: Utbildningsstyrelsen
Uppdaterad: 8.5.2019