suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hjälpmedel och ändringar i bostaden för handikappade personer

Du får hjälpmedel från hälsocentralen eller på remiss från sjukvårdsdistriktets hjälpmedelsenhet. Hjälpmedelstjänsterna omfattar handledning i hur hjälpmedlen används, förnyas och skötas. Dessa hjälpmedelstjänster är gratis.

Det innebär att du inte behöver betala för de hjälpmedel som du behöver för att klara dig i vardagen. Kostnadsfria hjälpmedel är till exempel rullstolar, hörselskadades hörselapparater samt synskadades vita käppar och ledahundar.

FPA kan bekosta sådana hjälpmedel och tolkning som du behöver i ditt arbete eller dina studierÖppnas i ett nytt fönster.. Du kan få hjälpmedel, om du inte kan klara ditt arbete eller dina studier utan hjälpmedel eller om bristen av hjälpmedel gör det svårt att klara dig i dina studier.

Ändringar i bostaden

Om du måste låta utföra ändringsarbeten i din bostad eller montera fasta hjälpmedel i bostaden kan du få ersättning för dessa av kommunen. Ändringsarbetena kan vara till exempel ombyggnad av bostaden så att den blir tillgänglig för rullstol.

Fasta hjälpmedel kan till exempel vara olika typer av lyftanordningar samt brandvarnare och dörrklocka för hörselskadade, där ljudet har ersatts med lampor. Socialarbetaren som ansvarar för handikapptjänster i din hemkommun bedömer tillsammans med dig om du behöver göra ändringsarbeten i din bostad.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 14.6.2021