suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Serviceboende för en åldrande person

Ta i beaktande

  • till serviceboende organiserad av kommunen söker du genom att kontakta socialvården.
  • om du på egen hand söker dig till ett privat servicehus betalar du kostnaderna själv.
  • Om du inte längre kan återvända hem från sjukhuset kan du flyttas direkt till ett servicehem. Då klargörs det först i efterhand hur kommunen stöder ditt boende och anknytande tjänster.

Det finns många former av serviceboende. Du kan hyra eller i vissa fall hyra en egen bostad eller eget rum i ett servicehus. Vid serviceboende med heldygnsomsorg i ett servicehem tillhandahålls servicen dygnet runt.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 14.12.2020