suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Institutionsvård för åldrande personer

I Finland strävar man efter att varje åldrande person ska få bo hemma så länge som möjligt. Institutionsvård blir aktuell i det skede när man inte med andra medel längre kan tillgodose personens behov av vård och omsorg. Institutionsvård för äldre personer är antingen kortvarig rehabilitering eller långvarig vård.
 
Målet med kortvarig institutionsvård är att stöda den äldre personens möjligheter att klara sig hemma och/eller att hjälpa den anhöriga som sköter den äldre att orka. Då talar man om så kallad intervallvård. Kortfristig institutionsvård syftar till att förebygga behovet av permanent institutionsvård.
 
Långtidsvård är avsedd för äldre personer som behöver så krävande vård att vården inte kan ordnas säkert på något annat sätt. Avgörandet baserar på medicinska orsaker. Patienter inom långtidsvården har i allmänhet flera olika sjukdomar som behöver hjälp och vård av flera skötare under dagen. Vid institutionsvård har varje patient en egen skötare som också håller regelbunden kontakt med patientens anhöriga.
 
För kortvarig institutionsvård tas i allmänhet ut en vårddagsavgift. När det gäller personer i långvarig anstaltsvård uttas en avgift som bestäms enligt betalningsförmågan.

 


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 27.3.2020