suomi.fi
skip_link_main

Familjevård för åldrande

Familjevård är vård eller omsorg som ordnas för en åldrande person hemma hos en familjevårdare eller hos den åldrande personen. Familjevården kan vara långvarig, tillfällig eller bara ges en del av dygnet.

modular_service_guide_responsible_organization

guide_content_go_to_services_heading

guide_content_go_to_services_description
modular_service_guide_modified_date