suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Nytt hem för en åldrande person

När du åldrar du kanske behöver ett nytt hem där det är lättare att få stöd och tjänster. Lösningen kan vara hemvård, servicehus eller institutionsvård.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Serviceboende för en åldrande person

Det finns många former av serviceboende. Du kan köpa eller hyra en egen bostad eller rum i ett servicehus.

Familjevård för åldrande

Familjevård är vård och omsorg för en äldre person som tillhandahålls hemma hos familjevårdaren eller i den vårdbehövandes hem.

Institutionsvård för åldrande personer

Institutionsvård blir aktuell i det skede när man inte med andra medel längre kan tillgodose personens behov av vård och omsorg.